Om terapin

pexels-cottonbro-4100423

Psykoanalytisk PSYKOTERAPI 

Psykoanalysen utgår från att våra stora livsproblem till stor del beror på omedvetna inre konflikter, trauman och/eller tidigt frustrerande behov. Det som orsakar våra livsproblem kan vara tex: (1 problem med att hantera drifter och drifthämningar,  (2 statiska medvetna och omedvetna försvarsmekanismer gentemot ångest, (3 en omedveten sammanblandning med äskade personer från vår historia. Våra problem visar sig framför allt i relationer, men kan också manifestera sig som depression, ångest, stress, fobier och kroppsliga problem et

Min approach 

Dialog och kontakt - både med dig själv och med omgivningen - är centrala teman i den terapi jag bedriver.

Det genuina mötet här och nu utgör grunden för terapin. I terapin undersöker vi tillsammans det som på olika sätt visar sig i mötet och vad det betyder för dig. Fokus i terapin ligger på att uppmärksamma dig på vilka omedvetna behov, föreställningar och upplevelser som påverkar dina beteenden och kontakten med nuet.

I terapin kan du få hjälp att undersöka och avsluta gamla händelser vilket gör det möjligt att bli mer närvarande i det som är ditt liv idag. Genom att bli medveten om vilka tolkningar, förhållningssätt och strategier som ligger till grund för ditt agerande öppnas möjligheten att pröva nya vägar. När du inte längre går på autopilot (det vill säga styrs av det som var då, istället för av det som är här och nu) ökar förmågan att vara i kontakt med omgivningen och att samspela mer varierat och kreativt med den.

Rent konkret arbetar vi i huvudsak med fria associationer. Det innebär att du uppmundtras följa terapins enda regel: “säg allt du tänker med så lite filter som möjligt”. Jag lyssnar på dig och ger dig ibland tolkningar. En sådan tolkning är i första hand att betrakta som en trigger/katalysator för nya associationer snarare än en absolut sanning eller någon form av diagnostik.

Förutom detta förekommer: medvetenhets- och närvaroövningar, kroppsmedvetenhet och hypnos (valfritt). Mindfulness eller medveten närvaro.

Målet med terapin är att du ska nå en väl utvecklad medvetenhet i nuet. Behandling av oförlöst sorg och trauman, PTSD, C-PTSD, behandling av anknytning, relationsproblem, depression, ångest och annan psykisk ohälsa som inte har kroppslig orsak, är vad som krävs för att nå det slutmålet.