Registrera

Om oss

Elvira Lindvall

Samtalsterapeut


Elvira Lindvall är certifierad samtalsterapeut och har specialiserat sig på människans utveckling av skadliga bindningar till människor, ting, händelser och fenomen.

I sin utbildningsbakgrund har hon studerat socialpedagogik, beroende, anknytningsteori och klientcentrerad terapi. Hennes tonvikt ligger på systemisk analys och insiktsterapi, där hon kombinerar psykodynamiska ansatser med inslag av gestaltterapi och kognitiv beteendeterapi.

Mattias Ottosson

Psykoanalytiker


Mattias Ottosson är psykoanalytiker med specialisering på personlighetsdiagnostik. Han är även psykoanalytiskt skolad samtalsterapeut.

Ottosson är en expert på hypnos i kombination med psykoterapi med dokumenterad erfarenhet av att hjälpa människor att övervinna sina psykiska problem.