Humanism och gestaltterapi

Humanismens intåg i gestaltterapin Ett missförstånd eller en önskedröm? Av Billy Ljungberg & Mattias Ottosson Humanism kontra existentialism Humanismen blev en dominerande ideologi i den västerländska kulturen under renässansen, den betonar individuell potential, tillväxt, kreativitet och uttryck. Det humanistiska perspektivet på psykoterapi betonar självförverkligande (Maslow). Självförverkligande avser en individs fulla potential för tillväxt och utveckling …

Humanism och gestaltterapi Read More »

Scroll to Top